Algemene voorwaarden

Waarom zijn er algemene voorwaarden?

Ik wil u graag op de hoogte brengen onder welke voorwaarden u van HK websitetotaal iets geleverd krijgt, zoals uw website of de extra diensten. Hoe de prijzen en betalingen zijn geregeld en waar u van op aan kan. In deze algemene voorwaarden is het direct duidelijk welke rechten en plichten u en HK websitetotaal hebben. Let dus ook op deze ‘kleine lettertjes’ en lees ze goed door.

Het is een wettelijke eis dat u vooraf deze algemene voorwaarden kunt inzien en daarom kunt u ze op deze pagina openen en downloaden.

Algemene Voorwaarden HK websitetotaal

Uiteraard kunt u mij hierover altijd vragen stellen.

Scroll naar boven